Zezwolenia

Fundusze Europejskie EsBus

„Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie do oferty nowej usługi: wprowadzeniu linii regularnej w przewozie osób na terenie powiatu świeckiego w ramach transportu osobowego o użyteczności publicznej.
Wartość projektu: 121 951,22 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 60 000,00 zł

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: nr 005295